Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

letsgodrinktogether
15:34
7065 a1d7
Reposted fromchocoway chocoway viastaystrongangie staystrongangie
letsgodrinktogether
15:34
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
letsgodrinktogether
15:34
9884 35f9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
letsgodrinktogether
15:34
2435 363a
letsgodrinktogether
15:34
9873 013b
Reposted fromskatrix skatrix viablackheartgirl blackheartgirl
letsgodrinktogether
15:34
3110 d4ba
Reposted fromskatrix skatrix viablackheartgirl blackheartgirl
letsgodrinktogether
15:33
2569 1e5b
letsgodrinktogether
15:33
5797 4a61
letsgodrinktogether
15:32
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:32
8559 7c34
letsgodrinktogether
15:32
1948 ec60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:31
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:30
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
15:30
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:30
letsgodrinktogether
15:30

Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.

Reposted fromohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:30
9882 036d
letsgodrinktogether
15:28

umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać, czemu wciąż nam zależy.

Reposted fromohhhfuckitt ohhhfuckitt
letsgodrinktogether
15:28
9584 f868
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacalineczka calineczka
letsgodrinktogether
15:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl